Neil Rowlands – Parallel.cymru

Creu’r cylchgrawn ar-lein dwyieithog newydd parallel.cymru, gan Neil Rowlands

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn ar-lein newydd, sydd yn darparu cynnwys Cymraeg-Saesneg ochr-yn-ochr gan gyfranwyr sydd yn  gweithio, creu, defnyddio a dysgu’r iaith.Mae parallel.cymru yn gylchgrawn ar-lein newydd, sydd yn darparu cynnwys Cymraeg-Saesneg ochr-yn-ochr gan gyfranwyr sydd yn  gweithio, creu, defnyddio a dysgu’r iaith.Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg yn Ne Cymru am y pedair blynedd ddiwethaf, ac ar ôl gwneud cynnydd trwy’r deunyddiau darllen sy’n addas i ddysgwyr, e.e. y cylchgrawn Lingo Newydd, cyfieithiadau o ffuglen i’r arddegau fel Roald Dahl a JK Rowling, Straeon Sydyn a llyfrau Bethan Gwanas a Lois Arnold, fe wnes i ffeindio’r cam i lyfrau a chylchgronau iaith gyntaf yn anodd.  Gwnes i ymchwilio i ddeunyddiau mewn ieithoedd eraill a sylweddolais bod llawer o lyfrau a gwefannau i ddarllen yn paralel, yn paru ieithoedd gyda’i gilydd, fel Sbaeneg-Saesneg a Ffrangeg-Saesneg, gyda chynnwys wedi’i osod ochr-yn -ochr.
Mae profiad gyda fi o greu a marchnata gwefannau, ac wrth wirfoddoli mewn canolfannau a gweithgareddau iaith dw i wedi dod i nabod rhai pobl yn y gymuned.  Felly ym mis Hydref, gwnes i daflu’r profiadau yma at ei gilydd, gofynnais i rai ffrindiau i wneud cyfweliadau a gwnes i eu rhoi nhw ar wefan syml.  Roedd yr adborth oddi wrth bobl yn bositif, felly gwnes i i’r wefan edrych yn broffesiynol a dywedais wrth fwy o bobl amdani hi.  Ym mis Tachwedd 2017 gwnes i ymestyn y marchnata i gynnwys Say Something In Welsh, Trydar, ymddangosiadau ar S4C, postiadau i ganolfannau Dysgu Cymraeg, a lledaenu’r gair ar lafar wrth gwrs.

Neil-with-laptop-265
Yn lle bod yn blog cyffredin, dw i’n canolbwyntio ar roi persbectif person cyntaf ar y byd Cymraeg.  Felly, pobl sy’n ysgrifennu, rhedeg busnesau, trefnu gweithgareddau, creu cerddoriaeth a chelf, neu sydd â stori ddiddorol i’w hadrodd, sy’n rhannu eu profiadau.  Mae hyn yn golygu y bydd cynnwys unigryw a safonol i chi ei fwynhau bob tro y byddwch yn dod i’r wefan.
Mae pob erthygl yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith, felly mae pobl yn gallu darllen Cymraeg yn syml fel mae pobl yn siarad, Cymraeg ysgrifenedig safonol, neu Gymraeg ffurfiol fel sy’n cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth.  Mae darparu Saesneg ochr yn ochr yn golygu ei bod yn hawdd iawn i wirio ystyr gair neu frawddeg.  Wrth wneud hyn dw i’n gobeithio y bydd pobl yn gallu dod yn fwy cyfarwydd gyda darllen Cymraeg, a datblygu eu dealltwriaeth a’u gallu dros gyfnod o amser.
Nodwedd bwysig arall yw y bydd y cynnwys yn aros ar-lein- yn wahanol i gylchgronau a gwefannau eraill ble mae cynnwys defnyddiol ac eithriadol yn diflannu wrth gyhoeddi’r rhifyn nesaf.  Felly, dros amser, bydd parallel.cymru yn tyfu’n gorpws o sut mae pobl yn defnyddio a rhyngweithio gyda’r iaith.

parallel
Un o fy nodau tymor hir yw i ddarparu ffuglen wreiddiol, yn y ffurfiau hir a byr.Darparu cyfeithiadau o lyfrau Saesneg adnabyddus sy mas o hawlfraint sy’n helpu i wneud darllen Cymraeg yn haws. Hefyd, sicrhau bod ffuglen Gymraeg gyfoes ar gael gyda chyfiethiad Saesneg yn cyflwyno pobl i lenyddiaeth ac ysgrifenwyr Cymraeg.Mae nodau tymor hir eraill yn cynnwys:

  • Darparu canllaw gramadeg dwyieithog;
  • Cyhoeddi papurau sydd o fewn cyrraedd pawb gan academyddion a myfyrwyr ôl-raddedig yn esbonio eu gwaith i gynulleidfa eang;
  • Gweithio gyda thiwtoriad Cymraeg i Oedolion i ddarparu adnoddau am ddysgu anffurfiol;
  • Creu erthyglau Sbaeneg-Cymraeg neu dair-ieithog i gefnogi pobl yn y Wladfa.

Ar hyn o bryd, dw i’n rhedeg parallel.cymru fel hobi yn fy amser sbar.  Achos bod yr holl gynnwys yn mynd i fod ar gael am ddim, roedd yn rhaid i fi meddwl am fodel gweithredu cynaliadwy.  Mae llawer o wefannau eraill yn ennill arian trwy gyfeirio at Amazon, ond dw i’n moyn hybu busnesau Cymreig, felly dydw i ddim yn mynd i wneud hynny.  Mae gwefannau eraill yn gwthio hysbysebion a chlipiau sy’n chwarae’n awtomatig, ond dydw i ddim moyn tynnu oddi ar y cynnwys unigryw sydd ar gael yma.Yn hytrach, rwy’n bwriadu sefydlu parallel.cymru fel menter elusennol, paratoi ceisiadau grant, ac yn ddiweddarach,  darparu cyfleoedd i gwmnïau noddi’r wefan drwy gael postiad wythnosol sy’n esbonio eu cynnyrch.
Fodd bynnag, y rhannau pwysicaf o parallel.cymru yw ei chyfranwyr a’i darllenwyr, felly dw i’n diolch o waelod calon i’r nifer fawr o bobl sy’n cefnogi ac yn mwynhau’r prosiect hwn.
Os oes arbenigedd dych chi’n moyn ei rannu neu stori dda i’w hadrodd, cysylltwch gyda fi ar parallel.cymru@gmail.com.
Mwynhewch y darllen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s