ADNODDAU

ssiwSay Something in Welsh
“Say Something in Welsh” ydy cwrs ar-lein, ap ffon symudol ac hefyd cymuned ar-lein sydd wedi bod ers 2009.
SSIW yn dysgu Cymraeg defnyddio modd “aural-first” ac wedi bod yn cyflawni canlyniadau ardderchog ers flyneddoedd a creu miloedd o siaradwyr rhugl Cymraeg yn eithaf cyflym.
SSIW yn cynnig cwrs “Gogledd” a “De”, gyda llais o bobl gwahanol, SSIW hefyd rhedeg cwrs 6 mis a 2 flynedd cwrs yn ogystal fel trenfu “bwtcamps” ychydig o dro bob blwyddyn a digwyddiadu cymdeithasol.

parallel

Parallel.cymru
Parallel.cymru yn cylchgrawn dwy-ieithiog am dysgwyr a siaradwyr a cyflwyni’r darllenwr gyda erthyglau am pobl gyda lefelau gwahanol o brofiad.  I gyd yr erthyglau wedi bod yn ygriffennu yn y Gymraeg gyda Saesneg ar yr ochr arall y wefan. Mae gyda nhw ychydig erthyglau gyda fersiwn “audio”, sydd yn gwneud pethau hawddach. Dylech darllen y wefan hon!
duolingoDuolingo (Welsh Course)
Duolingo is without doubt the most popular method of learning a new language for free and the popular site recently celebrated its 1,000,000th Welsh learner.
The course follows the same sort of format as other languages on the site and is a very good resource for those who want to learn “on the go” due to it’s useful companion mobile app for your smartphone. Duolingo can become incredibly addictive due to its “game-like” nature, which as you’ll understand can be both a good thing and a bad thing!

apgerAp Geiriadur
Ap Geiriadur ydy un y wefanau mwyaf defnyddiol yn y farchnad nid am dysgwyr Cymraeg yn unig ond hefyd am siaradwyr sydd yn rhugl yn y Gymraeg.
Mae’n geiriadur dwy-ieithiog ar eich “Smartphone”. Mae Ap Geiriadur yn hollol defnyddiol pan dych chi angen ffeindio’r gair “hon” sydd wedi bod yn eich blino trwy’r dydd.
Mae yn hefyd defnyddiol gwir pan dych chi wedi clwyed rhan o gair rhywle gyda ei “Start typing, see the potential words” natur o weithio. Rydym medru awgrymmu hyn yn fawr iawn, yn ein farnau mae’n llawer gwell na Google Translate er mwyn ffeindio geiriau unygolion.

S4C

S4C
S4C, ydy, ar hyn o bryd, yr unig sianel teledu yn y gyfrwng Cymraeg yn Y Deryrnas Unedig.
Mae yn adnodd anhygoel ar gyfer dysgwyr achos mae eu rhaglennu ar-lein dod gyda isdeitliau yn Saesneg ac yn y Gymraeg ac unwaith dych chi’n ddechrau gwylio llawer o eu rhaglennu byddech sylweddoli bod llawer o eu rhaglennu yn eithaf diddorol.

DwindysguDw i’n Dysgu Cymraeg (Grwp Facebook)
Mae’r grwp hon ydy un y mwyaf poblgaidd o’r “Dysgu Cymraeg” grwpiau mas yno. Mae’n wastad llawen gyda phobl sydd yn fodlon helpu pobl mas.
Mae hyn yn modd da i gwrdd dysgwyr eraill a mae grwp hon wedi ffeindio chymysg dda o ddysgwyr eriall o bob ardal o’r byd y dysgu Cymraeg.

SiopyPetheSiop y Pethe
Rydym credu mae hwn oedd y siop llyfr Cymraeg cyntaf yng Nghymru. Mae Siop y Pethe yn adnodd gwych am llyfrau, geiriaduron, fideos a deunyddiau eraill yn ogystal â gwerthu chrefftau, cynhyrchion harddwch, cartref a chelf. Rhaid i chi ymweld â hi os dych chi erioed wedi dod o hyd i chi yn Aberystwyth, yn enwedig os byddwch chi’n dod i Aberystwyth ddydd Mercher, yn ystod eu sesiwn wythnosol “Clwb Clonc” i ddysgwyr.

WSPWelshspeakingpractice.slack.com
Cymuned o ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr rhugl sydd yn cymryd rhan mewn cymuned ar-lein a chyfarfod ar gyfer sgyrsiau 1: 1 trwy’r dydd a sgwrsiau bob noson ar 7yh (UK). Mae gan y grŵp 300+ o aelodau ar hyn o bryd ac mae’n weithgar iawn, gydag aelodau o bob cwr o’r byd. Mae yna hefyd sesiynau wedi’u trefnu ar gyfer dysgwyr newydd sbon, rhoi cyfle iddo nhw ddefnyddio eu Cymraeg am y tro cyntaf gydag eraill. Nid yw’r gymuned yn wynebu’r cyhoedd, ond mae’n gwbl ddi-dâl. Er mwyn cael mynediad, ewch ebost i admin@saysomethingin.com gyda’r pync “WSP” am mynediad yn gyflym.

 

MamCymruMam Cymru
Mae Mam Cymru ydy flog dwy-ieithiog ar gyfer nid mamau yn unig ond hefyd bydd e’n darllen dda am unrhywun i fod yn onest.
Mae’n casgliad o straeon, newyddion, adolygiadau, “how-to”, cyngor ar llefydd i ymweld ac awgrymiadau.
Mae wefan hon yn gwych a mae nodwedd sydd yn newid ieithoedd yn hollol defnyddiol ar gyfer dysgwyr.

 

ParaSiarad

Ble galla i siarad Cymraeg?
Mae nodwedd hon sydd yn rhan y wefan Neil wedi bod ar y tudalen hyn yn barod, ond oherwydd dw i’n teimlo bod mae nodwedd yma yn mor pwysig rydym angen trafod e unwaith eto yma, mae e’n heiddu linc ar ei ben i hun.
“Ble galla i siarad Cymraeg?” ydy casgliad o llefyd lle dych chi’n medru mynd a ddefnyddio eich Cymraeg yn gwybod bydd rhywun yn y lle sydd yn gallu siarad gyda chi. Yn y rhestr hon ydy llefyd fel siopau, dafarnau, caffis, bwytai a phopeth arall dych chi’n medru dychmygu. Tasen nhw agor i’r y cyhoedd, basech ffeindio rhein ar y rhestr Neil.

BYWBreathe your Welsh
“Breathe your Welsh” yw gwefan ar gyfer siaradwyr Cymraeg, lle mae’n nhw’n medru ffeindio’r siopau a busnesau lle mae’n nhw’n gallu defnyddio eu Cymraeg.
Mae’n rhestr sydd yn dyfu, ac mae’n hawdd iawn i ddefnyddio.
ChannelHeaderLearn Welsh with Nicky
“Learn Welsh with Nicky” yw fy sianel ar YouTube a dw i wedi bod yn rhedeg hyn ers Rhagfyr 2016.
Beth dechreuodd fel ychydig bach o “vlog” sydd yn ddweud y stori fy hun am fy siwrnie dysgu’r iaith wedi datblygu mewn rhywbeth am dysgu gyda fideos ddoniol, fideos teithio ac ychydig bach o bopeth.
Dw i’n trio creu fideo newydd bob wythnos, felly dewch draw a trio e mas!