AMDANOM NI

What’s this? (Beth ydy hyn?)
Helo! neu “Croeso” fel rydym ddweud yn y Gymraeg!

“Use your Welsh” ydy gwefan ar gyfer pobl a busnesau. Mae’r pyrpas y wefan? Trio annog mwy ohonom ni mynd mas yno a ddefnyddio ein Cymraeg!

Mae’r iaith Cymraeg ydy’r iaith uwch Y Derynas Unedig, sydd yn bodoli ers amser maith cyn mae’r iaith Saesneg wedi datblygu. Effallai fyddech chi ddim yn sylwi ond yn y rhannu fawr o Gymru mae’r iaith Cymraeg ydy’r iaith cyntaf y cymuned. Mae’n y “main tongue” defnyddir mewn tafarnau, siopau coffi, ystafelloed dosbarth ac archfardnadau, o Gaernarfon a Pwllheli yn y gogledd i Dregaron ac Aberaeron yn y ganolbarth, lawr i Crymych a Lanelli yn y gorllewin a llefyd fel Rhydaman a Bontcanna yn y dde.

 

quote8

Hyd yn oed yn llefyd sydd nid ystyrir hynny yn gyffredinol “Siarad Cymraeg” fel Casnewydd, Wrecsam ac Aberhonddu mae yna miloedd o bobl byw eu fywydau trwy’r cyfrwng Cymraeg, defnyddio’r Saesneg yn unig pryd mae angen yn codi.

“In March 2018, the Welsh Government asked 11,000 adults in Wales and found that:
83% of non-Welsh speakers were proud of the language
63% of non-Welsh speakers thought more should be done to support the language
62% of non-Welsh speakers would like to be able to speak it”
(Nation.cymru)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu cynlluniau i gyrraedd miliwn siaradwyr yr iaith Cymraeg erbyn 2050. Gyda’r y galw am addysg cyfrwng Cymraeg gan brofi bod yn boblogaidd y nifer o ysgolion sydd ar gael, mae’n clir bod yr iaith Cymraeg yn codi ar hyn o bryd. Mae hyn wedi bod helpu gan adnoddau fel “Say Something in Welsh” a “Duolingo” ond hefyd gan lefelau tyfu hyder fel genedl.

….ond mae hi angen mwy o help!
Mae’r pyrpas o wefan hyn ydy’r annog pobl i fynd mas a ddefnyddiwch eich Cymraeg!

P’un a dych chi siaradwr hollol rhugl pwy sydd wedi colli eich hyder neu rhywun sydd yn newydd gorffen eich gwers cyntaf Cymraeg. Mae’r gwefan hyn bydd yn eich helpu chi mynd trwy prynu eich peint cyntaf mewn pub, archebbu eich pryd bwyd cyntaf mewn bwyty, cael sgwrs gyda eich ffrindiau, mynd lawr i pel-droed, neu mynd o gwmpas y dre heb mynd ar goll a lle i ddysgu’r iaith yn fanylach – chi’n gwybod? Y pethau chi’n gwneud yn barod yn y Saesneg.

quote6

Am busnesa, bydd y wefan hon yn rhoi wybodaeth i chi ar sut i ddweud helo i eich cwsmeriad, sut i ddelio efo eu cwestiynau a sut i rhoi i’r un gwasanaeth gwych bod chi’n gwneud yn y Saesneg i eich cwsmeriad sydd yn siarad Cymraeg! Pan dych chi wedi trio popeth mas fan hyn, mynd i’r tudalen “Dysgu Cymraeg” a byddech ffeindio llawer mwy adnoddau i gymryd eich cam nesaf.

Ac hefyd, darllenwch ein fforwm lle byddech ffeindio cymuned llawn gyda dysgwyr a siaradwyr, bob un sydd yn hapus i ateb unrhyw cwestiynau bydd gyda chi.

Felly, pwy wyt ti?

Fy enw i ydy Nicky. Gwnes i dysgu Gymraeg fel oedolyn mewn amser byr.

DSC_0089_2.jpg

Dw i wedi bod yn rhedeg sianel Youtube gyda’r enw “Learn Welsh with Nicky” ers gwnes i ddechrau dysgu’r iaith, sydd wedi ddweud y stori am fy mhrofiadau ac wedyn wedi helpu llawer o bobl eraill dechrau dysgu’r iaith eu hunain.

Roedd y syniad tu ol “Defnyddiwch eich Cymraeg” i creu wefan sydd yn anogg rhein meddwl am dysgu Cymraeg, ond ddim wedi cyrraedd at y ddewis eto – fel dw i’n cofio teimlo fy hun ar y pryd.

Dw i’n gobeithio byddech chi’n joio’r gwefan yma a cymaint a roeddwn i’n joio gwneud e!

I gyslltu gyda fi, ewch ebost at:

nicky@defnyddiwcheichcymraeg.com or
admin@defnyddiwcheichcymraeg.com

Pob lwc (Good luck)
Defnyddiwch eich Cymraeg!