Cyfweliad: Lara Roberts – Dillad Tost

Mae Tost yn cwmni dillad ‘amgen’ newydd sbon sy’n dod o Aberystwyth, Ceredigion. Mae’n nhw’n gwneud amrywiaeth o ddyluniadau ddiddorol dros amrywiaeth o gynhyrchion fawrach. Crysiau-T, hwdis, bathodynau – enwi fe, mae’n nhw’n gwneud e yn barod.

Wnaethom ni eistedd lawr gyda sylfaenydd Lara Roberts am sgwrs bach cloi am y gwmni, ei gwaith ac ei brofiad gyda’r iaith Gymraeg.

DSC_0262

 

 

Gallwch chi ddweud wrth i ni beth yn union Tost ydy?

Yn syml, dechreuodd Tost fel cwmni crys-T, ond mae wedi tyfu yn cyflym i fewn cwmni dillad ac ein targed ydy creu nwyddau unigryw sydd wedi cael ei ysbrydoli gan didiwylliant amgen, celf y stryd, cerddoriaeth ac yr iaith Cymraeg.

 

merchtostPam gwnes ti ddechrau Tost? Beth oedd y prif-rheswm?

Wel, dw i wedi wrth fy modd gyda ffasiwn amgen a diwylliant ers oeddwn i yn fy harddegau. Fy ddewisidau oedd cael ei ysbrydoliaeth gan y cerddoriaeth oeddwn i’n gwrando arno – llawer o cerddoriaeth punk, gyda llwer o skateboarding, lliwio fy ngwallt a chwarae’r gitar. Ffeindias i bod twll enfawr yn y farchnad am dillad iaith Cymraeg gyda ‘edge’ amgen, felly pendyfernais i trio llenwi’r twll!

 

Mae yna llawer o cwmniau sydd yn gwneud pethau fel hyn, ond ti ydy’r unig cwmni fy mod i’n nabod sydd yn gwneud e yn y Gymraeg. Pa mor bwysig ydy’r iaith i ti?

Yr iaith yn bwysig iawn i fi. Ges i fy geni yn Abertawe, Fi ydy Cymraeg a balch iawn i fod yn Cymraes. Dw i’n gobeithio bydd y dyluniadau fy mod i’n creu ar gyfer Tost yn cyrraedd yn bellach na ni sydd yn gallu siarad yr iaith yn unig, ac efallai ysbrydoli pobl eraill i ddysgu, neu codi’r ymwybyddiaeth y iaith hyd yn oed.

 

Beth ydy dy stori di gyda’r iaith?

Wel, pendyfernais i ddechrau dysgu Cymraeg ar diwedd 2016 achos i fi teimlo fel menyw Cymraeg dylwn i gallu siarad yr iaith o fy ngwlad! Gwnes i ddefnyddio SaySomethinginWelsh, gwnes i wylio llawer o “Pobol y Cwm” a gwrandais i llawer o cerddoriaeth iaith Cymraeg ar y ddechrau o fy siwrnie dysgu’r iaith. Dw i dal yn ddysgu a credu wna i fod dysgwr am byth, ond dw i’n gallu byw fy mywyd a gweithio trwy’r iaith, ac wrth cwrs cael sgwrs gyda fy ffrindiau sydd yn siarad Cymraeg dros ychydig o cwrw!

 

mockup-430fff02Hefyd, ti’n gweithio ar gyfer cwmni enwog yn y fyd Cymraeg – Siop y Pethe. Ydy hyn wedi help ti o gwbl pan oedde ti’n sefydlu’r cwmni?

Siop wedi bod anhygoel, mae’n nhw wedi bod yn cefnogol iawn o’r syniad ac eisiau cael fy dyluniadau yn stoc mor fuan a phosib. Hoffwn i gweithio gyda nhw i creu rhyw fath o “one-off” am eu casgliad nhw.

 

 

Cerddoriaeth a chelf wedi bod ysbrydoliaeth enfawr i ti. Pa fath o bethau wyt ti’n hoffi ar hyn o bryd?

Mae’n amrywio i fod yn onest, dw i wastad mynd yn ol i wrando ar fandiau punk, fel arfer o America! Ar hyn o bryd dw i’n gwrando ar “The Wonder Years” llawer, ond gallwn i fod yn gwrando ar “Manic Street Preachers” un diwrnod a “Good Riddance” y nesaf. Ie, mae gyda fi degree yn celf felly mae celf yn ysbrydoliaeth bwysig iawn i fi. Yn union fel cerddoriaeth, mae fy hoff artistiaid yn newid. Er hynny, dw i wastad wedi bod yn gefnogwr enfawr o gelf stryd, yn enwedig “ROA” arlunydd stryd Gwlad Belg. Gwelais i lawer o ei waith ar strydoedd Brwsel pan oeddwn ni’n allan yng Ngwlad Belg ym 2016, ac oedd hyn yn cwl iawn.

 

Pa fath o adborth ges ti hyd yn hyn?

Mae’d adborth wedi bod yn positif iawn. Gaethom ni ddiddordeb o reit dros y byd i gyd, sydd yn wych achos mae’n golygu yr iaith yn mynd bell!

 

Beth ydy dy cynlluniau am y dyfodol gyda Tost? Wyt ti’n bwriadu gwneud unrhywbeth cyffrous?

Hoffwn i gwneud popeth fy hun yn y pen draw. Ar hyn o bryd er mwyn cadw costiau i lawr dw i’n defnyddio cwmni argraffu allanol i argraffu ac anfonn archebion. Ond dw i eisiau cael rhyw fath o “one woman band” lle dw i’n gallu rheoli bob un rhan o’r gwasanaeth! Targedau eraill? I gael rhyw rath o presonoldeb yn yr Eisteddfod bydd yn anhygoel!

 

O’r diwedd. Sut gall pobl ffeindio mwy allan am Tost?

Mae’n hawdd iawn, dych chi’n gallu fynd i www.dilladtost.com a mynd oddi yno. Mae gyda ni hwdis, crysiau-t a fagiau. Mwy o nwyddau bydd ar gael yn fuan! Dych chi’n gallu dilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram wrth defnyddio @dilladtost

Tiliau Hunan-wasanaeth / Self-service tills (ERTHYGL SAESNEG)

Tesco2

Love them or hate them? Sometimes if you want to Use your Welsh! Self-service tills are the only option available to us as customers.

A lot of people struggle with the moral dilemna of using these machines because it has been pretty well documented that every self-service machine potentially replaces a human worker.

But where do you stand if these machines are your only option for using Welsh?

In my local smaller Tesco (the high street type that sells a smaller range of goods) there are unfortunately no Welsh speakers, despite being in a town that is still very Welsh-speaking. The situation is different in the bigger Tesco supermarket on the other side of town, where most days of the week I can still be served by a Welsh speaker, who are largely easily identifiable as they all wear the orange “Cymraeg” badges to show that they can speak Welsh.

As someone who wants to use Welsh at every single opportunity this presents a bit of a problem, as not only do I want to use Welsh in order to complete my transaction but I suppose there’s also a part of me that is also using the machine through the medium of Welsh in order to show someone higher up in the office at Tesco that there is a need for staff to speak the language in Welsh-speaking areas.

Maybe I’m fooling myself but I know somewhere, in an office in Luton or something, that someone is looking at the statistics for how many people actually chose the Welsh option on these tills.

You also get these little lovely moments when you hear someone else using one of these tills in Welsh and you exchange a knowing glance and a nod!

Tesco1

The thing is, I actually had a reason to raise a complaint with Tesco (yes I am THAT person!) last year. I took exception to something the machine said to me, I can’t even remember what it was that set me off but it was some kind of spelling mistake or similar.

So I raised my complaint and I was disappointed to find that according to Tesco Customer Services, I had been the first person to EVER complain about the quality of the spelling on these machines.

Which got me thinking… how many of us are actually using the Welsh option on these machines? I thought about asking a cheeky question back to Tesco Customer Services, “Can you tell me how many people actually use the Welsh language option at my local store in Aberystwyth?”

I was thinking “May as well ask it?”, after all they probably didn’t know or they’d ask me to complete a Subject Access Request or write to Head Office or something similar…

Actually, they came back to me within about ten minutes..

“Approximately 1 in every 5000 transactions on our Self-service machines are conducted in Welsh”

Which really deflated me. Now admittedly Aberystwyth isn’t the hotbed of Welsh language that it was 50/100 years ago, but there are still thousands and thousands of Welsh speakers here and I believe Ceredigion as a county still has a figure of 57% of people being able to speak the Welsh language.

So, why are so few of us using the Welsh language option on these machines?

Obviously the answer is that we’re all fluent in English as well, but does it run further than this? Is there anything these supermarkets can do to highlight the availability of these options? Take a look at the photo above? “Cymraeg” appears as a small button tucked away in the bottom right hand corner.

Comically in towns such as Caernarfon, where something like 85% of conversations happen through the medium of Welsh, English is still the default option and you’d be just as unlikely to find someone actually using the machines in Welsh.

So what is the answer? Should companies like Tesco, Asda and co look at making changes to these machines in order to better represent the areas in which they operate? Should these supermarkets be looking to employ more Welsh speakers in these areas?

Let us know your thoughts on the subject.