CYFARFOD SIARADWYR ERAILL

Mae cyfarfod a dod i nabod siaradwyr Cymraeg eraill yw un o bethau pwysicach allwch chi gwneud tra dysgu’r iaith.

Siarad yr iaith gyda phobl eraill yn beth bydd yn symud i ti o “siaradwr Cymraeg da iawn” i “siaradwr rhugl”, does dim byd fel hynny – pethau fel cyfarfod siaradwyr Cymraeg eraill dros paned o goffi, peint o gwrw neu mynd am dro dros y mynedd trwy cyfrwng Cymraeg.

Ar y tudalen hwn, byddech ffeindio rhestr cyfarfodydd wythnosol a misol sydd yn digwydd reit dros y byd i gyd. Diolch yn fawr i Say Something in Welsh am gwneud y rhestr hwn.

Oedd y manylion yn cywir Mis Gorffenhaf 2018. Gwnewch yn siwr neu cyslltwch y lleoliad cyn i chi fynd. Dyn ni ddim yn cyfrifol os fydd y digwyddiadau yn rhedeg.

Cyfarfodydd Ar-lein Wythnosol

Welshspeakingpractice.slack.com – Sesiwn gyda Milla, Llun 19.00-20.00

Welshspeakingpractice.slack.com – Sesiwn gyda Nicky, Mer 19.00-20.00

Welshspeakingpractice.slack.com – Sesiwn Dechreuwyr gyda Nicky, Iau 17.30-18.30

Welshspeakingpractice.slack.com – Sesiwn gyda Siaron, Gwe 19.00-20.00

Awry Dysgwy (Learners Hour)Sesiwn teipio wythnosol ar Twitter. Defnyddiwch hashnod #yaydysgwyr, Llun 21.00-22.00.

Cyfarfodydd Wythnosol.

Abertawe/Swansea  –  Tŷ Tawe, Sad, 10.00 to 12.00.

Aberystwyth – Mer, 11.30 to 12.30, Siop y Pethe, Sgwâr Owain Glyndŵr, Aberystwyth.

Aberystwyth –  Iau, 11.00 to 12.00, Home Café, Pier St, Aberystwyth.

Aberystwyth – Mer, 19:00-20:00, Gwesty Castell, Gwybodaeth,  Aberystwyth.

Caerdydd/Cardiff – Llun, 10.45am to 12pm, Gwesty Pentref/Village Hotel, Caerdydd

Cardiff/Caerdydd –  Llun a Gwe, 1pm to 2pm, Llaeth a Siwgr, Yr Hen Llyfrgell, Caerdydd

Caerdydd/Cardiff – Mer, 1pm to 2.30, Cant a Mil Vintage, 100 Whitchurch Rd, CF14 3LY

Caerdydd/Cardiff – Maw, 7.30, Andrew Buchan Bar, 29 Albany Rd, Roath, CF24 3LH

Coed Duon/Blackwood – Iau, 10.30 am to 12 noon, Wetherspoons, Blackwood, Gwent

CIlgeti/Kilgetty – Llun, 6 to 8pm, Begelly Arms, New Rd, Begelly, Kilgetty SA68 0YF

Cydweli/Kidwelly – Mer, 6.30 to 7.30, Fishermans Arms, Bridge St, Cydweli/Kidwelly

Deganwy  – Llun, 12.00 to 2pm, Castle View Bar & Restaurant, Pentywyn Rd, LL31 9TH

Great Malvern – Iau, 12.30 to 2pm, Great Malvern Library Café.

Hirwaun  – Iau, 10.00 to 11.30, Hirwaun Library.

Lerpwl/Liverpool – Llun, 7.30pm, Canolfan Cymry Lerpwl, Capel Bethel, Auckland Rd, L18 0HX

Llandrindod  – Mer, 8pm, Arfon Ales, Temple St, Llandrindod

Pontypridd  –  Mer, 7pm to 9pm, Clwb y Bont, Taff St, Pontypridd

Porth Tywyn/Burry Port  – Fri, 12.00, Caffi Lolfa, Burry Port

Pwllheli  – Sad, 10.30 to 12.30, Caffi Gwalia, Stryd Fawr, Pwllheli.

Rhydychen/Oxford – Llun, 11.00, Welsh Mike’s Bap Café, Abingdon Rd, OX1 4PE

Rhydychen/Oxford – Iau, 12 noon, Royal Blenheim pub, Pembroke/St Ebbe’s St, OX1 1PT

Talysarn – Mer 7pm, in the Clwb Bach (Ex-Servicemen’s Club), Penygroes, LL54 6RN

Torfaen – Maw, 7.00 to 9pm, The Upper Cock, The Highway, Croesyceiliog, Cwmbrân, Gwent, NP44 2HE

Wrecsam/Wrexham – Llun, 7.15pm, Saith Seren, 18 Chester St, Wrecsam, LL13 8BG

Fortnightly / Monthly Meetups

Aberdaugleddau/Milford Haven – Sad 1af y mis, 10am, Phoenix Bowl, The Docks, Milford Haven, SA73 3AF

Aberystwyth – Sad 1af y mis, 11am, Caffi y Crimson Rhino, Northgate St

Amwythig/Shrewsbury  – Sad 1af ac Iau 3edy mis, 7.30 pm, Wild Pig Hotel, Amwythig, SY3 9JT

Belper  – Maw 2fed y mis, 7.00 – 9.00 pm, The Hop Inn, Openwoodgate, Belper, DE56 0SD

Caerdydd/Cardiff  –  Llun 1af y mis, 7pm, Bragdy a Chegin, Caerdydd

Caergrawnt/Cambridge  – Maw olaf y mis, 26 June, 7.35pm, Panton Arms, Cambridge CB2

Caernarfon – 2fed ac 4ed Sad y mis, 11 to noon, Palas Print bookshop (café in back)

Cas-Gwent/Chepstow  – 4ed Sad y mis, 10.30, The Lime Tree, Chepstow

Casnewydd/Newport  –  2ed Sad y mis, 10ish to 12.00, top floor of the library, John Forrest Square.

Ceredigion (travelling meetup)  – Sad olaf y mis fel arfer. Clonc-edigion Facebook page

Coventry – 2ed Mer y mis, from 6.30, Litten Tree, Coventry

Dolgellau – 1af a 3ed Mer y mis, 7.30pm, Cross Keys, Dolgellau

Dorridge  – 2fed Maw y mis, 7.30pm, The Forest Hotel, Dorridge

Gloucester – 2fed Mer y mis, 7.30pm, England’s Glory Pub, London Rd, Gloucester

Hobart, Tasmania – 1af Mer y mis, 1.30pm, Australian Antarctic Centre Café, 203 Channel Highway, Kingston

Leeds – 4ed Sad y mis, 11.30, Brewery Tap, Leeds

Llandysul  – CYD group, 3ed Iau y mis, 7.45pm, The Porth, Llandysul

Machynlleth – 2fed Sad y mis, 10.30, Caffi Alys, Maengywn St, Machynlleth

Manceinion/Manchester – 3ed Sad y mis, 10.30am, Café Siop Shop, 53 Tib St, M4 1LS

Milton Keynes  – 1af Sad y mis, 6pm to 7.30, Ye Olde Swan, Newport Rd, Woughton-on-the-Green, MK6 3BS

Penybont – 1af Sad y mis, 10.30am, Thomas Shop, Penybont, Radnorshire

Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) – 2fed Sad y mis, upstairs at Il Panino, 1 Market St, CF31 1LL

Sheffield  – 2nd Sat of the month, 1pm, Hagglers Café, Queens Rd, S2 4DU

Washington D.C. – 1af Sad y mis, 10.30am to noon, Teaism at Penn Quarter, 400 8th St NW, Washington DC, 20004

Y Barri (Barry) – 3ed Iau y mis, 10.30 to 11.30, Sir Samuel Romilly (Weatherspoons), Broad St in Barry

Ystradgynlais –  2ed Iau y mis, 8pm to 9pm, Gough Arms (Café Chameleon), Ystradgynlais, SA9 1ES