LAWR Y PEL-DROED

Dych chi’n ffan o bel-droed? Dw i’n gobeithio achos bydd y fideo hon am y gem mwyaf poblgaidd  yn y byd. Pel-droed fel rydym galw fe yng Nghymru.

Un y pethau gorau am pel-droed yng Nghymru ydy faint o Gymraeg byddech clywed yn y “terraces”, enwedig os dych chi’n gwylio pel-droed yn yr Uwchgynhrair Cymru.

quote7.jpg

Timau fel Tref Caernarfon, Tref Bala, Tref Aberystwyth, Tref Caerfyrddin a Barry Town United yn cael llawer o cefnogaeth o bobl sydd yn siarad Cymraeg. Felly mae’n eithaf aml byddech clywed yr iaith yn ystod y gem.

Dw i wedi cael tocyn tymor yn y Eisteddle Canton ar gyfer gema Cymru ers nifer o flyneddoedd nawr a dw i’n ddigon lwcus i eistedd yn ardal sydd gyda llawer o siaradwyr Cymraeg.

Defnyddiwch y fideo hon er mwyn deall rhai y “football terms” yn y Gymraeg. Effallai byddech argyhoeddi rhywun bod chi’n gallu a) siarad Cymraeg a b) gwybod rhywbeth go iawn am y gem?

Os dych chi eisiau dysgu Cymraeg yn bellach, gwnewch yn siwr bod chi’n ymweld ein tudalen Dysgu Cymraeg/Learn Welsh