Wyt ti isio dysgu Ffrangeg trwy gyfrwng y Gymraeg?

Dych chi isio dysgu Ffrangeg trwy’r cyfrwng y Gymraeg, neu dych chi isio dysgu y Gymraeg trwy’r cyfrwng Ffrangeg?

Oedd hwnna yn llond ceg tydi?

Shwmae… Nicky ydw i – Dw i wedi bod yn rhedeg y sianel YouTube “Learn Welsh with Nicky” am tua 2 flwyddyn nawr, 21 misoedd-ish.

Mae gen i lawer o ffrindiau Cymry Cymraeg pwy oedd isio dysgu Ffrangeg, ond oedd well gyda nhw dysgu’r iaith trwy’r Cymraeg na rhaid iddo nhw “piggy back” dros eu ail-iaith, Saesneg.

Avatar

Hynny ydy’r problem… Bron bob un ffordd i ddysgu ieithoedd sydd ar gyfer y fyd o siaradwyr Saesneg. Googlwch “Dysgu Ffrangeg” a fydd 99.99% y canlyniadau ar gyfer cyrsiau trwy’r cyfrwng Saesneg – ond am beth am siaradwyr Cymraeg fel ni?

Bydd hyn yn rhywbeth bo fi’n gallu helpu gyda… gobeithio. Dw i wedi mynd a chreu cwrs 10 awr yn y Ffrangeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg, sydd llawer o Ffrangeg go-iawn – nid yn unig pethau fel sut i ddweud eich enw (wnei di ddim yn dysgu hwnna tan y 9fed awr!) neu pethau boring – pethau defnyddiol yn gwir, fel sut i brynu beintiau mewn dafarn, mynd o gwmpas y dref, gofyn pobl am eu barn, cael sgwrs a pethau eraill sydd yn ddefnyddiol. Byddech chi’n ddysgu sut i ddefnyddio ‘past tense’ yn 3 ffyrdd gwahanol, sut i ddefnyddio’r ‘future tense’ yn 3 ffyrdd gwahanol yn ogystal dysgu llawer o geirfa ar y ffordd.

Deg awr? Ie, dyna ni, siwr i fod bydd llai na hwnna i fod yn onest achos y degfed awr ydy “awr ymarfer”

Est-ce que tu parle le Francais et veux apprendre le Gallois? Pourquoi pas?

Neil Rowlands – Parallel.cymru

Creu’r cylchgrawn ar-lein dwyieithog newydd parallel.cymru, gan Neil Rowlands

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn ar-lein newydd, sydd yn darparu cynnwys Cymraeg-Saesneg ochr-yn-ochr gan gyfranwyr sydd yn  gweithio, creu, defnyddio a dysgu’r iaith.Mae parallel.cymru yn gylchgrawn ar-lein newydd, sydd yn darparu cynnwys Cymraeg-Saesneg ochr-yn-ochr gan gyfranwyr sydd yn  gweithio, creu, defnyddio a dysgu’r iaith.Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg yn Ne Cymru am y pedair blynedd ddiwethaf, ac ar ôl gwneud cynnydd trwy’r deunyddiau darllen sy’n addas i ddysgwyr, e.e. y cylchgrawn Lingo Newydd, cyfieithiadau o ffuglen i’r arddegau fel Roald Dahl a JK Rowling, Straeon Sydyn a llyfrau Bethan Gwanas a Lois Arnold, fe wnes i ffeindio’r cam i lyfrau a chylchgronau iaith gyntaf yn anodd.  Gwnes i ymchwilio i ddeunyddiau mewn ieithoedd eraill a sylweddolais bod llawer o lyfrau a gwefannau i ddarllen yn paralel, yn paru ieithoedd gyda’i gilydd, fel Sbaeneg-Saesneg a Ffrangeg-Saesneg, gyda chynnwys wedi’i osod ochr-yn -ochr.
Mae profiad gyda fi o greu a marchnata gwefannau, ac wrth wirfoddoli mewn canolfannau a gweithgareddau iaith dw i wedi dod i nabod rhai pobl yn y gymuned.  Felly ym mis Hydref, gwnes i daflu’r profiadau yma at ei gilydd, gofynnais i rai ffrindiau i wneud cyfweliadau a gwnes i eu rhoi nhw ar wefan syml.  Roedd yr adborth oddi wrth bobl yn bositif, felly gwnes i i’r wefan edrych yn broffesiynol a dywedais wrth fwy o bobl amdani hi.  Ym mis Tachwedd 2017 gwnes i ymestyn y marchnata i gynnwys Say Something In Welsh, Trydar, ymddangosiadau ar S4C, postiadau i ganolfannau Dysgu Cymraeg, a lledaenu’r gair ar lafar wrth gwrs.

Neil-with-laptop-265
Yn lle bod yn blog cyffredin, dw i’n canolbwyntio ar roi persbectif person cyntaf ar y byd Cymraeg.  Felly, pobl sy’n ysgrifennu, rhedeg busnesau, trefnu gweithgareddau, creu cerddoriaeth a chelf, neu sydd â stori ddiddorol i’w hadrodd, sy’n rhannu eu profiadau.  Mae hyn yn golygu y bydd cynnwys unigryw a safonol i chi ei fwynhau bob tro y byddwch yn dod i’r wefan.
Mae pob erthygl yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith, felly mae pobl yn gallu darllen Cymraeg yn syml fel mae pobl yn siarad, Cymraeg ysgrifenedig safonol, neu Gymraeg ffurfiol fel sy’n cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth.  Mae darparu Saesneg ochr yn ochr yn golygu ei bod yn hawdd iawn i wirio ystyr gair neu frawddeg.  Wrth wneud hyn dw i’n gobeithio y bydd pobl yn gallu dod yn fwy cyfarwydd gyda darllen Cymraeg, a datblygu eu dealltwriaeth a’u gallu dros gyfnod o amser.
Nodwedd bwysig arall yw y bydd y cynnwys yn aros ar-lein- yn wahanol i gylchgronau a gwefannau eraill ble mae cynnwys defnyddiol ac eithriadol yn diflannu wrth gyhoeddi’r rhifyn nesaf.  Felly, dros amser, bydd parallel.cymru yn tyfu’n gorpws o sut mae pobl yn defnyddio a rhyngweithio gyda’r iaith.

parallel
Un o fy nodau tymor hir yw i ddarparu ffuglen wreiddiol, yn y ffurfiau hir a byr.Darparu cyfeithiadau o lyfrau Saesneg adnabyddus sy mas o hawlfraint sy’n helpu i wneud darllen Cymraeg yn haws. Hefyd, sicrhau bod ffuglen Gymraeg gyfoes ar gael gyda chyfiethiad Saesneg yn cyflwyno pobl i lenyddiaeth ac ysgrifenwyr Cymraeg.Mae nodau tymor hir eraill yn cynnwys:

  • Darparu canllaw gramadeg dwyieithog;
  • Cyhoeddi papurau sydd o fewn cyrraedd pawb gan academyddion a myfyrwyr ôl-raddedig yn esbonio eu gwaith i gynulleidfa eang;
  • Gweithio gyda thiwtoriad Cymraeg i Oedolion i ddarparu adnoddau am ddysgu anffurfiol;
  • Creu erthyglau Sbaeneg-Cymraeg neu dair-ieithog i gefnogi pobl yn y Wladfa.

Ar hyn o bryd, dw i’n rhedeg parallel.cymru fel hobi yn fy amser sbar.  Achos bod yr holl gynnwys yn mynd i fod ar gael am ddim, roedd yn rhaid i fi meddwl am fodel gweithredu cynaliadwy.  Mae llawer o wefannau eraill yn ennill arian trwy gyfeirio at Amazon, ond dw i’n moyn hybu busnesau Cymreig, felly dydw i ddim yn mynd i wneud hynny.  Mae gwefannau eraill yn gwthio hysbysebion a chlipiau sy’n chwarae’n awtomatig, ond dydw i ddim moyn tynnu oddi ar y cynnwys unigryw sydd ar gael yma.Yn hytrach, rwy’n bwriadu sefydlu parallel.cymru fel menter elusennol, paratoi ceisiadau grant, ac yn ddiweddarach,  darparu cyfleoedd i gwmnïau noddi’r wefan drwy gael postiad wythnosol sy’n esbonio eu cynnyrch.
Fodd bynnag, y rhannau pwysicaf o parallel.cymru yw ei chyfranwyr a’i darllenwyr, felly dw i’n diolch o waelod calon i’r nifer fawr o bobl sy’n cefnogi ac yn mwynhau’r prosiect hwn.
Os oes arbenigedd dych chi’n moyn ei rannu neu stori dda i’w hadrodd, cysylltwch gyda fi ar parallel.cymru@gmail.com.
Mwynhewch y darllen!