Cyfweliad: Lara Roberts – Dillad Tost

Mae Tost yn cwmni dillad ‘amgen’ newydd sbon sy’n dod o Aberystwyth, Ceredigion. Mae’n nhw’n gwneud amrywiaeth o ddyluniadau ddiddorol dros amrywiaeth o gynhyrchion fawrach. Crysiau-T, hwdis, bathodynau – enwi fe, mae’n nhw’n gwneud e yn barod.

Wnaethom ni eistedd lawr gyda sylfaenydd Lara Roberts am sgwrs bach cloi am y gwmni, ei gwaith ac ei brofiad gyda’r iaith Gymraeg.

DSC_0262

 

 

Gallwch chi ddweud wrth i ni beth yn union Tost ydy?

Yn syml, dechreuodd Tost fel cwmni crys-T, ond mae wedi tyfu yn cyflym i fewn cwmni dillad ac ein targed ydy creu nwyddau unigryw sydd wedi cael ei ysbrydoli gan didiwylliant amgen, celf y stryd, cerddoriaeth ac yr iaith Cymraeg.

 

merchtostPam gwnes ti ddechrau Tost? Beth oedd y prif-rheswm?

Wel, dw i wedi wrth fy modd gyda ffasiwn amgen a diwylliant ers oeddwn i yn fy harddegau. Fy ddewisidau oedd cael ei ysbrydoliaeth gan y cerddoriaeth oeddwn i’n gwrando arno – llawer o cerddoriaeth punk, gyda llwer o skateboarding, lliwio fy ngwallt a chwarae’r gitar. Ffeindias i bod twll enfawr yn y farchnad am dillad iaith Cymraeg gyda ‘edge’ amgen, felly pendyfernais i trio llenwi’r twll!

 

Mae yna llawer o cwmniau sydd yn gwneud pethau fel hyn, ond ti ydy’r unig cwmni fy mod i’n nabod sydd yn gwneud e yn y Gymraeg. Pa mor bwysig ydy’r iaith i ti?

Yr iaith yn bwysig iawn i fi. Ges i fy geni yn Abertawe, Fi ydy Cymraeg a balch iawn i fod yn Cymraes. Dw i’n gobeithio bydd y dyluniadau fy mod i’n creu ar gyfer Tost yn cyrraedd yn bellach na ni sydd yn gallu siarad yr iaith yn unig, ac efallai ysbrydoli pobl eraill i ddysgu, neu codi’r ymwybyddiaeth y iaith hyd yn oed.

 

Beth ydy dy stori di gyda’r iaith?

Wel, pendyfernais i ddechrau dysgu Cymraeg ar diwedd 2016 achos i fi teimlo fel menyw Cymraeg dylwn i gallu siarad yr iaith o fy ngwlad! Gwnes i ddefnyddio SaySomethinginWelsh, gwnes i wylio llawer o “Pobol y Cwm” a gwrandais i llawer o cerddoriaeth iaith Cymraeg ar y ddechrau o fy siwrnie dysgu’r iaith. Dw i dal yn ddysgu a credu wna i fod dysgwr am byth, ond dw i’n gallu byw fy mywyd a gweithio trwy’r iaith, ac wrth cwrs cael sgwrs gyda fy ffrindiau sydd yn siarad Cymraeg dros ychydig o cwrw!

 

mockup-430fff02Hefyd, ti’n gweithio ar gyfer cwmni enwog yn y fyd Cymraeg – Siop y Pethe. Ydy hyn wedi help ti o gwbl pan oedde ti’n sefydlu’r cwmni?

Siop wedi bod anhygoel, mae’n nhw wedi bod yn cefnogol iawn o’r syniad ac eisiau cael fy dyluniadau yn stoc mor fuan a phosib. Hoffwn i gweithio gyda nhw i creu rhyw fath o “one-off” am eu casgliad nhw.

 

 

Cerddoriaeth a chelf wedi bod ysbrydoliaeth enfawr i ti. Pa fath o bethau wyt ti’n hoffi ar hyn o bryd?

Mae’n amrywio i fod yn onest, dw i wastad mynd yn ol i wrando ar fandiau punk, fel arfer o America! Ar hyn o bryd dw i’n gwrando ar “The Wonder Years” llawer, ond gallwn i fod yn gwrando ar “Manic Street Preachers” un diwrnod a “Good Riddance” y nesaf. Ie, mae gyda fi degree yn celf felly mae celf yn ysbrydoliaeth bwysig iawn i fi. Yn union fel cerddoriaeth, mae fy hoff artistiaid yn newid. Er hynny, dw i wastad wedi bod yn gefnogwr enfawr o gelf stryd, yn enwedig “ROA” arlunydd stryd Gwlad Belg. Gwelais i lawer o ei waith ar strydoedd Brwsel pan oeddwn ni’n allan yng Ngwlad Belg ym 2016, ac oedd hyn yn cwl iawn.

 

Pa fath o adborth ges ti hyd yn hyn?

Mae’d adborth wedi bod yn positif iawn. Gaethom ni ddiddordeb o reit dros y byd i gyd, sydd yn wych achos mae’n golygu yr iaith yn mynd bell!

 

Beth ydy dy cynlluniau am y dyfodol gyda Tost? Wyt ti’n bwriadu gwneud unrhywbeth cyffrous?

Hoffwn i gwneud popeth fy hun yn y pen draw. Ar hyn o bryd er mwyn cadw costiau i lawr dw i’n defnyddio cwmni argraffu allanol i argraffu ac anfonn archebion. Ond dw i eisiau cael rhyw fath o “one woman band” lle dw i’n gallu rheoli bob un rhan o’r gwasanaeth! Targedau eraill? I gael rhyw rath o presonoldeb yn yr Eisteddfod bydd yn anhygoel!

 

O’r diwedd. Sut gall pobl ffeindio mwy allan am Tost?

Mae’n hawdd iawn, dych chi’n gallu fynd i www.dilladtost.com a mynd oddi yno. Mae gyda ni hwdis, crysiau-t a fagiau. Mwy o nwyddau bydd ar gael yn fuan! Dych chi’n gallu dilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram wrth defnyddio @dilladtost