YN Y DRE

Mae’n nhw’n dweud yn aml bod un y pethau gorau dych chi’n medru gwneud fel dysgwr y Gymraeg ydy mynd ar y fws neu’r tren a gwneud y siwrnie i’r tref sydd yn siarad llawer o Gymraeg.

Tra mae yna llawer o llefyd lle dych chi’n gallu ymarfer eich Cymraeg (Neil o Parallel.cymru wedi ysgriffenu rhestr da iawn fan hyn) reit dros Cymru i gyd, Byddai’n awgrymmu yn llwyr mynd i’r ardal lle mae’n debyg byddech clywed y Gymraeg ym mhobman dych chi’n mynd, fel Caernarfon, Porthmadog, Pwllheli, Caerfyrddin neu Aberaeron – enwedig tu fas y tymor Haf gyda’r twristiaid.

quote3

Gobeithio bydd y fideos yma yn helpu chi ddechrau ffeindio’r eich ffordd o gwmpas – beth bynnag lle byddech ddewis i ymweld. “Ble mae’r siop coffi?” yn ddechrau dda yn wastad, neu “Ble mae’r pub?” hyd yn oed – mae’r ail yn swnio llawer mwy o hwyl ond mae’n dibynnu ar pa fath o diwrnod dych chi eisiau cael!

Trio’r fideo yma, ac os dych chi’n diddordeb mewn cymryd eich Cymraeg i’r cam nesaf, darllenwch ein tudalen “Dysgu Cymraeg”