YN Y PUB

OK, felly bydd ffeindio’r pub gyda siaradwyr Cymraeg yn tactic ardderchog i ddechrau dysgu y Gymraeg. Effallai dych chi’n gofyn lle byddech ffeindio’r pub gyda siaradwyr Cymraeg? Wel, rhyw 22% o Gymru gallu siarad Cymraeg ac mae nifer o siaradwyr yn codi bob amser, felly mae’n sefyll i rheswm bod dylai 1 mewn bob 5 pobl mewn dafarn pub yn gallu siarad Cymraeg.

Mae problem ydy, weithiau, rydym ni gyd fel siaradwyr Cymraeg yn rhy braf, fyddem ni ddim siarad Cymraeg bob amser os rydym teimlo fel bydd pobl eraill yn teimlo “put out” wrth e. Felly byddech ffeindio fe annodd mewn rhai llefyd i dod i nabod siaradwr Cymraeg.

quote4

Mae yna pub neu ddau wastad mewn rhan fwyaf o drefau dros Cymru i gyd gyda llawer o siaradwyr Cymraeg, hela mas eich pub lleol a cymerwch arian mas a mynd a eich hun i’r pub am y noson. Mae yna cannoedd o gyfarfodydd sydd yn digwydd wythnosol neu misol trwy i gyd o Gymru.

Mae ymarfer eich Cymraeg mewn dafarn yn syniad gwych achos byddech ffeindio yn aml bod pobl yn y dafarnau yma bydd yn siarad y “colloquial form” y iaith, mae hyn yn meddwl bydd hi’n y math y Gymraeg byddech clywed mewn siopau, dafarnau, caffis a strydoedd o’r gwlad yma. Does dim byd anghywir o gwbl gyda y Gymraeg y Dosbarth chwaith, ond tasen ni lawr y pub, basen ni eisiau swnio yn eithaf anffurfiol.

Mae pobl yn dafarnau medru fod eithaf “forthcoming” gyda eu help basech chi cynnig prynu beint iddo nhw. Faint ydy beint mewn pub normal dyddiau hyn? £3.50? Faint bydd 1 awr o “private Welsh tutoring”? £25? £30? Dw i’n meddwl dych chi’n medru gweld i le rydym mynd yma….

Trio’r fideo yma, ac os dych chi’n diddordeb mewn cymryd eich Cymraeg i’r cam nesaf, darllenwch ein tudalen “Dysgu Cymraeg”