YN Y SIOP

Mae siopau yn llefyd gwych i ddechrau defnyddio eich Cymraeg. Os dych chi’n gweithio mewn siop, neu os dych chi’n o gwmpas y dre trio brynu ychydig o pethay fel cwsmer. Mae sefyddlaoedd fel hyn yn wych achos mae fath o sgwrsiau byddech cael mewn siopau yn eithaf byr yn aml a gallu fod yn modd defnyddiol iawn i ymarfer eich Cymraeg gyda phobl go iawn heb rhoi eich hun trwy gormod o straen.

quote5

Mae peth pwysig i gofio ydy beido phoeni o gwbl, rhowch cyfle iddo fe, os gwnewch chi cangymeriad, pwy bydd yn ofal? Jyst chwethin a cario ymlaen lle oeddech. Credwch fi! Pobl sydd gweithio mewn siopau wedi gweld pethau lot mwy rhyfedd na rhywun gwneud cangymeriad syml fel hyn!

Unrhyw siaradwr Cymraeg byddech a cwrdd bydd hapus iawn eich fod chi’n rhoi gyfle i’r iaith. Os dych chi’n poeni, gofynnwch iddo nhw am helpu, siaradwyr Cymraeg yn cyfeillgar iawn ac rydym wastad hapus i helpu mas gyda dysgwyr.

Rheoli’r sgwrs

Mae’r peth ydy… pan dych chi’n gweithio mewn siop – neu unrhyw busness sydd yn delio gyda cwsmeriad i fod yn onest, dych chi’n gwybod beth bydd eich cwsmeriad, neu y person tu ol y cownter bydd yn ddweud.

Cymryd y siop coffi. Dw i’n golygu, meddwl am y math o pethau dych chi’n debyg i ddweud a gofyn am mewn siop coffee? Faint dych chi’n siarad pan dych chi’n prynu goffi o’r siop fel hyn?

Beth rydym ni edrych i gwneud gyda’r sgwrs yma, o’r ddau ochrau ydy trio gweithio mas beth bydd yn digwydd – ac wrth gwneud hyn, rydym ni medru gweithio mas ymlaen llaw beth byddem ni’n dweud!

Felly pan ti’n cerdded i fewn i’r siop coffee, does dim ciw o gwbl felly y peth cyntaf byddech gwneud fel arfer ydy cerdded i fyny’r cownter a ddweud “Helo” neu rhywbeth debyg, “Sut dych chi?” ydy un arall.

Os dych chi wedi defnyddio’r fideos ar y tudalen hon, byddech hollol cyfforddus gyda’r “celf o ddweud helo”, felly rydym medru symud ymlaen i’r cam nesaf.

Mae’r cam nesaf ydy’r cwsmer gwneud eu archeb. Ar gyfer eich ychydig swgrsiau gyntaf, peidiwch trio gwneud pethau rhy annodd. Dych chi eisiau coffi syml iawn a byddech eisiau fe heb fuss, fel cymaint dych chi wrth eich fodd gyda’r eich Caramel Macchiato gyda llaeth coconut, rhew ar y ochr ac umbrella yn y canol, mae archeb hon yn degyg i fod rhywbeth dylech cadw am eich ail sgwrs yn y Gymraeg.

Felly, edrychwch ar y fwydlen tu ol y cownter a dewiswch eich diod, rhoi y eiriau “Ga i…” o flaen o’r enw diod ac am “good measure” rhoi’r gair “plus” ar ol fe. Llongyfarchiadau, dych chi wedi archebbu eich coffi gyntaf yn y Gymraeg, sut mae hyn yn teimlo?

Nawr, beth sydd yn digwydd fel arfer nesaf? Achos rydym ni rheoli y swgrs wrth cael syniad teg o beth bydd y person tu ol y cownter mynd i ddweud nesaf. Pa fath o pethau ydyn nhw’n ddweud yn y Saesneg?

“Do you want hot or cold milk?”
“Do you want anything else with that?”
“Can I interest you in our special blend of Columbian fried coffee beans that were picked yesterday?”

Am nawr… a cymaint dych chi eisiau y “Columbian fried coffee beans” yma, jyst sieglo eich llaw a sybrydwch “Dim diolch”

Fell, beth bydd yn digwydd nesaf? Fel arfer ar y pwynt hyn byddech dechrau feddwl am dalu. Y dyddiau hyn y “rhestr pris” gyda y rhan fwyaf o siopau coffi, felly byddech gwybod yn barod faint byddech angen i dalu, felly hyd yn oed os fyddech ddim yn ddeall beth dyweddodd yn ol i chi – byddech gwybod beth sydd yn mynd ymlaen. Cadwch £5 note yn eich poced, neu defnyddio “contactless debut card” a dych chi’n medru osgoi mwy “awkward working out”

Yn y ben draw, jyst rhowch gwennu iddo nhw a “Diolch” a Llongyfarchiadau, dych chi wedi brynu ich coffi gyntaf yn y Gymraeg. Does dim byd stopio chi am newid y gair “coffi” gyda “sglodion” a mynd i lawr eich siop sglods lleol am ychydig bach o ginio, neu mynd i’r Swyddfa’r Post a gofyn am “Stamp dosbarth cyntaf”. Unwaith dych chi wedi gwneud hyn, bydd y gwedill yn cwmpo yn ei le.

Rhowch y fideos hyn cyfle. Mae’r cyntaf ar gyfer pobl sydd yn gweithio mewn siopau ac eisiau rhoi cyfle i Gymraeg, ac mae llall ar gyfer siopwyr eu hunain – ond trio mas y ddau o rheina fel byddech gwybod beth i ddisgwl am y person arall! Os dych chi’n ffeindio’r fideos hon yn ddefnyddiol, darllenwch ein tudalenau eraill, llawn efo mwy o fanylion am suit i ddysgu Cymraeg yn bellach. Ewch at Dysgu Cymraeg er mwyn ffeindio mas sut…