..YR EISTEDDFOD

Tasech wedi cael blas a wedi hoffi beth dych chi wedi gweld, ewch at ein tudalen SUT I….. am mwy o fideos fel hyn. Unwaith dych chi wedi penderfynu bod Cymraeg yw’r iaith i chi, ewch at ein tudalen DYSGU CYMRAEG am mwy o wybodaeth am sut i ddysgu Cymraeg.